Följ Mitsubishi Motors Sverige

Mitsubishi och Fortum inleder ett samarbete

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2009 13:36 CEST

Mitsubishi och Fortum inleder ett samarbete i Sverige. Målet är påskynda övergången till eldrivna fordon, vilket skulle minska utsläppen från fordonssektorn väsentligt. Samarbetet inleds i Almedalen under politikerveckan.

- Introduktionen av elbilar i Sverige är beroende av en fungerande infrastruktur för uppladdning av bilarna. Tillsammans med Fortum ser vi stora möjligheter att driva och påskynda utvecklingen av infrastrukturen så att en introduktion av elbilar är möjlig i Sverige, säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi i Sverige.

Syftet med samarbetet är att visa fördelarna med elbilar, att sprida företagens samlade kunskapar på området, att öppna upp för en diskussion kring de frågor som är viktiga för utvecklingen av elbilsmarknaden och att skapa en dialog med allmänheten och politiker.

-Biltillverkare och energiföretag har tillsammans med beslutsfattare en avgörande roll för att påskynda övergången till elbilar. Att driva utvecklingen av framtidens infrastruktur och erbjuda klimatneutralt drivmedel för elbilar är en naturlig del av Fortums utveckling som energibolag. Genom samarbetet med Mitsubishi får vi en möjlighet att ännu tydligare visa att omställningen till el som drivmedel finns runt hörnet och att vi redan är på god väg, säger Marie Fossum, Affärsutvecklingschef på Fortum Distribution.

Mitsubishi i MiEV blir den första fyrsitsiga elbilen som serietillverkas i större skala. Den drivs enbart av el genom lithium-jonbatterier. Bilen är nästan ljudlös och kan köras upp till cirka 14 mil på en laddning. Toppfart är 130 kilometer i timmen. Det första exemplaret av i MiEV finns i Sverige fram till den 27 juli. I Japan har försäljningen precis inletts och till Sverige kommer bilen efter sommaren nästa år.

Fortum driver sedan början av 2008 ett utvecklingsprojekt kring elbilar och infrastruktur för laddning. Målet är att möjliggöra en bred introduktion av elbilar i Sverige och Finland. De första laddstolparna sattes upp under 2008 och under 2009 ska cirka 100 laddstolpar sättas upp i Stockholmsområdet.

En drivmedelsomställning är nödvändig för att uppnå gemensamma miljömål. Utsläppen från en elbil är ungefär en tiondel av utsläppen från en vanlig bensinbil, och med koldioxidfri el blir ut­släppen nära noll. En övergång till el som drivmedel skulle därför kraftigt minska de klimatpå­verkande utsläppen och främja en mer hållbar utveckling. Forskning visar att en bred övergång till elbilar skulle leda till minskade utsläpp motsvarande hela Sveriges utsläppsmål för år 2020.

Samarbetet inleds under Almedalsveckan. Kom gärna förbi och träffa oss i Visby hamn.

Fakta om Mitsubishi
Mitsubishi Motors säljs i Sverige via SC Auto Sweden AB. Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. SC Auto Sweden AB har ett nätverk av 50återförsäljare och 100 serviceverkstäder runt om i Sverige. www.mitsubishimotors.se

Fakta om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 16000anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. www.fortum.se

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Holm, vd, Mitsubishi Motors Sverige/SC Auto Sweden AB, 08-474 54 88

Marie Fossum, Affärsutvecklingschef, Fortum Distribution, tel 08-671 86 51

Lotta Thulin, PR/information, Mitsubishi Motors Sverige/SC Auto Sweden AB, 0705-806806

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, 0703-445332