Följ Mitsubishi Motors Sverige

Mitsubishi Motors finansiella resultat räkenskapsåret 2018 och prognos för räkenskapsåret 2019

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2019 15:00 CEST

Mitsubishi Motors tillkännagav idag de finansiella resultaten för hela räkenskapsåret 2018, som avslutades den 31 mars 2019, samt en första prognos för räkenskapsåret 2019 som stängs den 31 mars 2020.

[ Reference Documents (Consolidated) (PDF: 1pages 56.4KB) ]
[ Summary of Financial Results (PDF: 17pages 346KB) ]
[ Presentation (PDF: 26pages 1.32MB) ]
[ Additional Information Material (PDF: 2pages 170KB) ]

1. Sammanfattning av de finansiella resultaten för räkenskapsår 2018

Under 2018 ökade nettoförsäljningen med 14,7 % till 2 514,6 biljoner yen och rörelseresultatet ökade till 111,8 biljoner yen från 98,2 biljoner yen föregående räkenskapsår, vilket representerar en rörelsemarginal på 4,4 %.

Resultat för räkenskapsår (april – mars). Biljoner yen

2017 2018 Differens
Försäljningsvolym 1 101 000 1 244 000 +143 000
Nettoförsäljning 2 192,4 2 514,6 +322,2
Rörelseresultat (Rörelsemarginal) 98,2 (4,5%) 111,8 (4,4%) +13,6 (-0,1 procentenhet)
Bruttoresultat 110,1 119,9 +9,8
Nettoresultat1) 107,6 132,9 +25,3
1)Nettoresultatet kan tillskrivas ägarna av moderbolaget

2. Globalt försäljningsresultat

Det globala försäljningsresultatet för räkenskapsår 2018 uppgick till 1 244 000 sålda fordon vilket är en ökning med 13 % jämfört med föregående räkenskapsår.

I ASEAN frihandelsområde ökade försäljningen av XPANDER MPV med 17 % till 318 000 sålda fordon jämfört med föregående räkenskapsår, samtidigt som försäljningen spreds från Indonesien (där lanseringen skedde) till Filippinerna, Thailand och Vietnam.

I Japan hjälpte försäljningen av Eclipse Cross, Outlander PHEV och Delica D:5 till att öka försäljningsvolymen med 7 % till 105 000 sålda fordon, vilket innebar att efterfrågan på bilar från Mitsubishi fortsatte. Dessutom lanserades den nya eK Wagon och eK Cross.

Försäljningsvolymen ökade under året i alla regioner inklusive marknader som till exempel Oceanien, Nordamerika och Kina. Därmed har Mitsubishi i stort sett nått upp till prognosen som gjordes i början av räkenskapsår 2018.

3. Samlad finansiell prognos för räkenskapsår 2019

MMC förutser en ökning av den globala försäljningsvolymen med 5 % till 1 305 000 sålda fordon under räkenskapsår 2019.

Företagets mål är att uppnå en hållbar tillväxt genom att optimera försäljningen med åtgärder som stärker varumärket och effektiviserar nätverket av återförsäljare. MMC har också för avsikt att ytterligare öka försäljningen av XPANDER och att även öka försäljningen av Outlander PHEV och Eclipse Cross.

Mitsubishi Motors finansiella prognos för räkenskapsår 2019 är som följer.

Nettoförsäljningen beräknas öka med 3 % till 2 580 biljoner yen under året. Företaget kommer fortsätta fokusera på att säkra en hållbar lönsamhet på en allt mer osäker marknad och siktar på att uppnå ett rörelseresultat på 90 biljoner yen och ett nettoresultat på 65 biljoner yen.

Prognos för räkenskapsår (april – mars). Biljoner yen

2018 Resultat 2019 Prognos Differens
Försäljningsvolym 1 244 000 1 305 000 +61 000
Nettoförsäljning 2 514,6 2 580,0 +65,4
Rörelseresultat (Rörelsemarginal) 111,8 (4,4%) 90,0 (3,5%) -21,8 (-0,9 procentenhet)
Bruttoresultat 119,9 100,0 -19,9
Nettoresultat1) 132,9 65,0 -67,9

1) Nettoresultatet kan tillskrivas ägarna av moderbolaget

Om Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB. Företagets svenska huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm. MMC Bilar Sverige AB har ett nätverk av 73 återförsäljare och 85 serviceverkstäder runt om i Sverige.

Mer information finns på www.mitsubishimotors.se